یادداشت روزانه چهارشنبه 5 خرداد 1400 ، هر سه شاخص بورس تهران امروز سبزپوش شدند و شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد 3 هزار و 900 واحدی در سطح یک میلیون و 109 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز 298 واحد صعود کرد و به 383 هزار و 140 واحد رسید.   فرابورس  نیز به 17 هزار و 582  واحد رسید.

ارزش معاملات بورس به حدود  رقم  3400 میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات فرابورس  1400 میلیارد تومان بود.