یادداشت روزانه دوشنبه 3 خرداد 1400 ، شاخص بورس تهران با افت 11 هزار و 900واحدی کانال 1.1 میلیون واحد را از دست داد!

بازگشایی وبملت یکی از عوامل اصلی افت شاخص امروز بود؛ وبملت که امروز با افت ۲۰ درصدی بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شد به تنهایی تاثیر 5 هزار واحدی در افت شاخص بورس داشت.

خالص تغییر مالکیت بورس: 256 میلیارد تومان حقیقی به حقوقی

 ارزش معاملات خرد بورس: 1702 میلیارد تومان