یادداشت روزانه دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ، شاخص برای روز سوم بیش از 1.1 درصد واحد معادل 13 هزار واحد سقوط کرد تا هت تریک شاخص اتفاق بیفتد.

به نظر میرسد همچنان دامنه نوسان نامتقارن چالش اصلی در بازار باشد.توان عرضه‌ها و بی تفاوتی به تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی نشان میدهد همچنان فضای بی اعتمادی بر بازار سنگینی میکند.

شاخص کل با افت حدود 13 هزار واحدی به 1 میلیون و 167 هزار واحد رسید

شاخص هم‌وزن کاهش بیش از 1200 واحدی را پشت سر گذاشت.

 بانک‌ها، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب ارزش معاملات 203 میلیارد تومان، 191 میلیارد تومان و 94 میلیارد تومان داشته و برترین صنایع بازار بودند.

وپاسار ،دماوند ، حسینا بیشترین خرید حقیقی و فولاد ، وسپهر ، فملی بیشترین خرید حقوقی‌ها بوده‌اند.