یادداشت روزانه سه شنبه 31 فروردین 1400 ،  شاخص کل بورس پس از یک هفته سرخپوشی امروز مزین به جامه سبز شد و با رشد 0.23 درصدی (2801 واحدی) به عدد 1.219 میلیون واحد رسید. شاخص کل هموزن اما با افت 0.02 درصدی (99.7 واحدی) به عدد 431 هزار واحد تنزل یافت. شاخص کل فرابورس نیز همانند شاخص کل بورس با اثرگذاری بزرگان با رشد هرچند محدود 4.9 واحدی همراه شد.

 سه نماد بورسی «شستا»، «وبملت» و «فملی» با اثرگذاری بیش از 3.2 هزار واحدی بیشترین سهم را در رشد شاخص کل داشتند. نماد «وبملت» به عنوان لیدر گروه بانکی به تنهایی بیش از هزار واحد شاخص کل را به جلو برد. به نظر می‌رسد اخبار مساعد در خصوص پیشرفت در مذاکرات برجامی منجر به تحرک نمادهای این گروه شده است. در فرابورس نیز «میدکو»، «آریا» و «بپاس» بیشترین سهم را در سبزپوشی نماگر اصلی این بازار داشتند.

 ارزش معاملات خرد امروز با رشد محسوس نسبت به روزهای اخیر همراه شد، به طوریکه در جریان دادوستدهای خرد بورس 2516 میلیارد تومان و در معاملات خرد فرابورس 384 میلیارد تومان میان سهامداران جابه‌جا شد. این درحالی بود که حقوقی‌ها امروز هم خالص خرید 199 میلیارد تومانی رقم زدند. سهام دو گروه «دارو و فرآورده‌های نفتی» در صدر خریدهای سهامداران عمده قرار داشت، این در حالی بود که گروه «بانک» و «سیمان» به دنبال خبر افزایش نرخ سیمان بیشتر مورد توجه سهامداران خرد قرار داشت.

 در روزی که شاخص کل بورس تهران رشد 0.23 درصدی همراه شد، از 310 نماد معامله شده، قیمت پایانی 33 سهم (10.3 درصد) مثبت بود و در مقابل 124 سهم (40 درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار 3 نماد (1 درصد) صف خریدی به ارزش 4.1 میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش سنگین در 248 نماد بورسی (80 درصد) به ارزش 2454 میلیارد تومان بودیم.

 در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس رشد 0.03 درصدی را ثبت کرد، 119 نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی 11 سهم (8.4 درصد) مثبت و 68 سهم (57 درصد) منفی بود. در این بازار 2 نماد (1.7 درصد) صف خریدی به ارزش 43.6 میلیارد تومان تشکیل دادند اما 102 نماد (86 درصد) نیز با صف فروشی به ارزش 1218 میلیارد تومان مواجه شدند.

 بازار پایه نیز امروز میزبان دادوستد 105 نماد بود. در این میان 15 سهم (14.2 درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد 56 سهم (53.3 درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز 11 نماد (10.4 درصد) صف خریدی به ارزش 35.2 میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به 84 نماد (80 درصد) با ارزشی بالغ بر 1081 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.