یادداشت روزانه یکشنبه 3 اسفندماه 99 ، معاملات امروز در ادامه روز معاملاتی گذشته، با افزایش عرضه و سرخ‌پوشی شاخص‌ها آغاز شد و این روند تا پایان معاملات تداوم یافت. به طوری که شاخص کل بورس 0.8 درصد دیگر (10 هزار واحد) افول کرد و مجددا روی عدد 1.222 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هموزن (با اثرپذیری یکسان از نمادها) نیز 0.3 درصد به عقب بازگشت و 437 هزار واحد را مجددا لمس کرد. فرابورس نیز از این امر مستثنی نبود و شاخص کل این بازار 0.6 درصد تنزل یافت.

با اعمال قوانین جدید در دامنه نوسان روز به روز به ارزش صف فروش‌ها افزوده و از میزان ارزش معاملات خرد کاسته می‌شود. امروز نیز ارزش صف فروش‌ها در معاملات بورسی 55 درصد و در معاملات فرابورسی 19.7 درصد نسبت به روز شنبه افزایش داشت.

امروز سهامداران حقوقی خالص خرید 444 میلیارد تومانی رقم زدند و برای 6 روز متوالی مالکیت‌های سهام را از آن خود کردند. بیشترین توجه این دسته از سهامداران به دو گروه «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» بود. در مقابل حقیقی‌ها خالص خرید مثبت در هیچ کدام از صنایع ثبت نکردند.

در معاملات بورسی امروز از 338 نماد معامله شده، قیمت پایانی 8.5 درصد نمادها مثبت و 78.1 درصد نمادها منفی بود. 8 نماد (2 درصد) صف خرید به ارزش 54 میلیارد تومان و 289 نماد (86 درصد) صف فروش به ارزش 3540 میلیارد تومان تشکیل دادند.

در معاملات بازار اصلی فرابورس، از 128 نماد معامله شده، قیمت پایانی 9.3 درصد از نمادها مثبت و 89 درصد از نمادها منفی بود. 3 نماد (2.3 درصد) صف خرید به ارزش 128 میلیارد تومان و 114 نماد (89 درصد) صف فروش به ارزش 1130 میلیارد تومان داشتند.

در بازار پایه فرابورس از 119 نماد معامله شده، قیمت پایانی 17.6 درصد از نمادها مثبت و 74 درصد از نمادها منفی بود. 16 نماد (13 درصد) صف خرید به ارزش 123 میلیارد تومان و 91 نماد (76 درصد) صف فروش به ارزش 1209 میلیارد تومان داشتند.