یادداشت روزانه یکشنبه 26 اسفند 99 ، ارزش کل معاملات 122.92 میلیارد تومان.

شاخص کل  در محدوده 1.264 میلیون واحد و شاخص هموزن  در محدوده 437 هزار واحد قرار گرفت.

صنعت خودرویی صنعت  پر اقبال بازار امروز بود

خالص تغییر مالکیت بورس : 368میلیارد تومان حقیقی به حقوقی

ارزش معاملات خرد بورس: 9 هزار و 449 میلیارد تومان

بخشي از معاملات انجام شده در نماد معاملاتي شركت‌های  (قشكر)، (وتجارت)، (وبملت)، (فارس) و (شبندر) در روز جاري تاييد نگرديد.

 

در انتهای بازار       

 تعداد  صفهای  خرید:  ۶۴

تعداد صفهای فروش:  ۲۴۴

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۱۰۱

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۷۱

تعداد نمادهای منفی بورس: ۲۴۴

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۸۳

تعداد نمادهای بدون تغییر: ۸

 

وضعیت صف های خرید و فروش

ارزش  صف خرید: 841 میلیارد تومن

ارزش صف فروش: 3,000 میلیارد تومن

خروج پول حقیقی: 634 میلیارد تومن