یادداشت روزانه دوشنبه 20 بهمن ماه 99 ، در روز جاری  رشد ۲۲هزار و ۳۰۲واحدی شاخص کل (۱.۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۲هزار واحدی قرار داد.

شاخص‌ هم وزن ۰.۲درصد افت کرد.

صنعت خودرو  صنعت  پر اقبال بازار امروز بود

تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معاملات اوراق مشارکت و معاملات بلوکی = 17.288 میلیارد تومان

افزایش 53 درصدی نسبت به معاملات روز کاری گذشته

ارزش معاملات در 4 نماد پالایش ،دارایکم ،شپنا ،خساپا = 3.227 میلیارد تومان معادل 23% کل ارزش معاملات خرد

خالص تغییر مالکیت بورس: 552 میلیارد تومان حقیقی به حقوقی

ارزش معاملات خرد بورس: 9 هزار و 192 میلیارد تومان

در انتهای بازار       

 تعداد  صفهای  خرید:  ۱۲۸

تعداد صفهای فروش:  ۱۳۲

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۱۵۷

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۱۰۸

تعداد نمادهای منفی بورس: ۱۸۴

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۳۴

تعداد نمادهای بدون تغییر: ۱۴