یادداشت روزانه یکشنبه 19 بهمن 99 ، شاخص کل با صعود 34 هزار واحدی بر روی رقم 1 میلیون و 170 هزار واحد قرار گرفت.

شاخص هموزن  در محدوده 420 هزار واحد وشاخص فرابورس افزایش 268 واحدی داشته و به 17402 واحد رسیده است.

فارس ،فولاد ،فملی شاخص‌‌سازان اصلی بورس و آریا ،زاگرس ،صبا شاخص‌سازان اصلی فرابورس هستند.

صنعت انبوه سازی  صنعت  پر اقبال بازار امروز بود.

مجموع ارزش معاملات از مرز 11 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

خودرو، فلزات اساسی و انبوه‌سازی به ترتیب با ارزش معاملات 585 میلیارد تومان، 458 میلیارد تومان و 384 میلیارد تومان برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معاملات را دارند.

 

در انتهای بازار       

 تعداد  صفهای  خرید:  ۲۳۵

تعداد صفهای فروش:  ۷۸

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۲۴۴

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۱۴۳

تعداد نمادهای منفی بورس: ۹۱

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۱۰

تعداد نمادهای بدون تغییر: ۱۴

 

وضعیت صف های خرید و فروش

ارزش  صف خرید: 2,913  میلیارد تومن

ارزش صف فروش: 1,270 میلیارد تومن

ورود پول حقیقی: 668 میلیارد تومن