یادداشت روزانه دوشنبه 22 دی ماه 99 ،  امروز بازار سهام در ادامه روز گذشته سبزپوش آغاز به کار کرد اما فشار عرضه‌ها به ویژه در سهام بزرگان مانع رشد شاخص کل بورس شد و پس از نوسان در محدوده مثبت و منفی در نهایت با افت 0.4 درصدی به مرز 1.301 میلیون واحد بازگشت. شاخص کل هموزن اما علیرغم نوسانات و افزایش عرضه‌ها در دقایق پایانی آغاز و پایانی سبز داشت و توانست رشد 0.6 درصدی را تجربه کند. در فرابورس نیز شاهد رشد 0.5 درصدی شاخص کل بودیم.

در معاملات بورس از 335 نماد معامله شده، 90 نماد (معادل 27 درصد) صف خرید به ارزش 680 میلیارد تومان و 73 نماد (معادل 22 درصد) صف فروش به ارزش 674 میلیارد تومان تشکیل دادند. «ثبهساز» بیشترین حجم صف خرید و «وسلرستا» بیشترین حجم صف فروش را دارا بودند. در پایان معاملات امروز قیمت پایانی 49.2 درصد نمادها مثبت و 44.7 درصد نمادها منفی بود.

در بازار اصلی فرابورس از 133 نماد معامله شده، 47 نماد (معادل 35 درصد) صف خرید به ارزش 837 میلیارد تومان و 28 نماد (معادل 21 درصد) صف فروش به ارزش 227 میلیارد تومان داشتند. «سپیدار» بیشترین حجم صف خرید و «گکوثر» بیشترین حجم صف فروش را دارا بودند. در پایان معاملات امروز قیمت پایانی 42.1 درصد نمادها منفی و 57.8 درصد نمادها مثبت بود.

در بازار پایه فرابورس از 121 نماد معامله شده، 77 نماد (معادل 64 درصد) صف خرید به ارزش 417 میلیارد تومان و 22 نماد (معادل 18 درصد) صف فروش به ارزش 177 میلیارد تومان داشتند. «شپلی» بیشترین حجم صف خرید و «فاهواز» بیشترین حجم صف فروش را دارا بودند. در پایان معاملات امروز قیمت پایانی 24 درصد نمادها منفی و 73.5 درصد نمادها مثبت بود.

ارزش معاملات خرد بورس امروز 10 هزار و 423 میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس 4 هزار و 832 میلیارد تومان بود. حقوقی‌ها امروز خالص خرید 565 میلیارد تومانی رقم زدند و مالکیت‌های سهام امروز از آن این دسته از سهامداران بود. «محصولات شیمیایی و مواد دارویی» دو گروه با بیشترین میزان خرید توسط سهامداران عمده و «سیمان و ماشین آلات» دو گروه مورد توجه از سوی حقیقی‌ها بودند.