یادداشت روزانه دوشنبه 15 دی ماه 99 ، بازار سهام امروز با سبزپوشی شاخص‌ها آغاز به کار کرد. شاخص کل بورس با افزایش تقاضا در بزرگان با رشد 1.4 درصدی به 1.374 میلیون واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز که متاثر از نمادها با وزن یکسان است، نیز رشد 1.4 درصدی را تجربه کرد. در فرابورس نیز 226 واحد معادل 1.1 درصد به ارتفاع شاخص کل افزوده شد.

در جریان دادوستدهای امروز از 345 نماد بورسی  128 نماد (معادل 37 درصد) صف خرید به ارزش 846 میلیارد تومان داشتند و 39 نماد (معادل 11 درصد) صف فروش به ارزش 247 میلیارد تومان تشکیل دادند. در این بین دو نماد «وکار» بیشترین حجم صف خرید و «وسلرستا» بیشترین حجم صف فروش را داشت.

در معاملات فرابورس (بازار اصلی فرابورس) از 130 نماد 58 نماد (معادل 45 درصد) صف خرید به ارزش 736 میلیارد تومان و 10 نماد (معادل 8 درصد) صف فروش 81 میلیارد تومانی داشتند. نماد «چخزر» امروز بیشترین حجم صف خرید و نماد «گکوثر» بیشترین حجم صف فروش را داشت.

در بازار پایه فرابورس از 121 نماد بازار پایه 81 نماد (معادل 68 درصد) صف خرید به ارزش 482 میلیارد تومان و 15 نماد (معادل 12 درصد) صف فروش 540 میلیارد تومانی تشکیل دادند که امروز «شپلی» بیشترین حجم صف خرید و «خودکفا» بیشترین حجم صف فروش را دارا بودند.

از مجموع کل بورس و فرابورس حدود 69.1 درصد از نمادها قیمت پایانی مثبت و 26.4 درصد از نمادها با قیمت پایانی منفی معاملات امروز را پایان دادند. در این بین سه نماد بورسی «فارس»، «وبملت» و «فملی» و سه نماد فرابورسی «کگهر»، «میدکو» و «زاگرس» بیشترین اثر مثبت بر دو شاخص کل بورس و فرابورس را داشتند.

امروز سهامداران خرد تحرکات مثبتی در جهت خرید سهام از خود نشان دادند و خالص خرید 183 میلیارد تومانی رقم زدند؛ به طوری که بیشترین خرید آنان در دو گروه «خودرو و ساخت قطعات» و «بیمه و صندوق بازنشستگی» بود. در مقابل حقوقی‌ها بیشتر نسبت به خرید سهام «چند رشته‌ای صنعتی» و «محصولات شیمیایی» اقدام کردند.

ارزش معاملات کل بورس و فرابورس امروز 15 هزار میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خُرد بورس 9 هزار و 696 میلیارد تومان رقم خورد. «برکت» بیشترین ارزش دادوستدها را داشت.