یادداشت روزانه یکشنبه 14 دی ماه 99 ، در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس که معاملات خود را با افت ۰/۴ درصدی آغاز کرد در ادامه با بازگشت نمادهای بزرگ در مدار صعودی سبزپوش شد و در نهایت با رشد ۱.۳ هزار واحدی معادل ۰/۱ درصدی معاملات امروز را سبزپوش پایان داد. شاخص کل هم‌وزن نیز امروز در یک حرکت رفت و برگشتی از محدوده منفی به مثبت با رشد ۰/۱ درصدی همراه شد. در فرابورس نیز ۸۷ واحد بر ارتفاع شاخص کل افزوده شد.

امروز اولین شفاف‌سازی از سوی اولین نماد بانکی متوقف شده «#وبصادر»، در خصوص اثرات واگذاری باقیمانده سهام دولتی به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت بر سودآوری آن منتشر شد، که البته بر اساس گزارش بانک صادرات آثار مالی بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ذکر خواهد شد. بدین ترتیب سه نماد بانکی فعلا متوقف هستند.

در جریان معاملات امروز بورسی از 344 نماد 161 نماد (معادل 46.8 درصد) با قیمت پایانی مثبت و 162 (معادل 47 درصد) با قیمت پایانی منفی بودند. 95 نماد (معادل 27.6 درصد) صف خرید به ارزش 554 میلیارد تومان و 71 نماد (معادل 21.2 درصد) صف فروش به ارزش 590 میلیارد تومان داشتند.

در معاملات فرابورس (بازار اصلی فرابورس) از 130 نماد، 58 نماد (معادل 44.6 درصد) با قیمت پایانی مثبت و 71 نماد (معادل 54.6 درصد) با قیمت پایانی منفی بودند. 40 نماد (معادل 30.7 درصد) صف خرید به ارزش 640 میلیارد تومان و 35 نماد (معادل 27 درصد) صف فروش به ارزش 162 میلیارد تومان داشتند.

در بازار پایه فرابورس از 122 نماد، 76 نماد (معادل 62.2 درصد) با قیمت پایانی مثبت و 44 نماد (معادل 36 درصد) با قیمت پایانی منفی بودند. 68 نماد (معادل 55.7 درصد) صف خرید به ارزش 348 میلیارد تومان و 28 نماد (معادل 23 درصد) صف فروش به ارزش 621 میلیارد تومان داشتند.

ارزش معاملات خرد بورس امروز 10 هزار و 307 میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد فرابورس 4 هزار و 453 میلیارد تومان رقم خورد. «برکت» بیشترین ارزش معاملات بورسی و «سمگا» بیشترین ارزش معاملات فرابورسی را داشتند.

در جریان معاملات بورس و فرابورس امروز حقوقی‌ها بیش از حقیقی‌ها خریدار سهام بودند؛ به طوری که خالص خرید این دسته از معامله‌گران در بورس 543 میلیارد تومان و در فرابورس 38.5 میلیارد تومان بود.