بازار سهام امروز نیز یک روز منفی دیگر را پشت سر گذاشت تا احتمال ورود قیمتها و شاخصها به فاز اصلاحی بیش از پیش تقویت شود، هر چند هنوز نمی توان با قطعیت نظر داد.

اما به نظر می رسد این اصلاح بیش از هر چیز از بعد زمانی باشد تا قیمتی. تقریباً اغلب شرکتها گزارش ماهانه خود را منتشر کردند. برخی نظیر پتروشیمی ها رسماً اعلام کردند که دلار را دولتی در نظر گرفته اند، برخی دیگر نیز بدون اشاره به نرخی، با نرخ های بازار آزاد فروش زدند، نظیر سرب و روی کاران. برخی دیگر نیز در بین این دو نرخ ها کار کردند نظیر فولادی ها. داروئی ها نیز مشابه چنین آشفتگی را دارند. در حالی که قبلاً از تخصیص ارز 3700 تومانی و پرداخت یارانه به آنها صحبت شده بود، امروز اخباری مبنی بر عدم پرداخت یارانه و تخصیص ارز 4200 تومانی سخن به میان آمده بود. بعد از اعتراض کامیون‌داران نسبت به افزایش نرخ ها، که بازار فولاد را نیز تحت تاثیر قرار داده بود، اعتراضات در سایر صنوف نیز شنیده می شود. آشفتگی اقتصادی ناشی از تکانه های ارزی و ناکافی بودن ارز تخصیصی تقریباً تمام بخشها را در بر گرفته است. برخی نظیر غذایی ها افزایش نرخ گرفتند، برخی نظیر خودروسازان در حال گرفتن افزایش نرخ هستند و برخی نیز نظیر داروسازان با مخالفت شدید دولت برای افزایش نرخ ها مواجه هستند. تقریباً بحران مواد اولیه گران تمام صنایع و شرکتها را درگیر کرده است. این در شرایطی است که دولت از بیم تورم، اجازه افزایش نرخ قابل توجه به صنایع را نمی دهد از طرفی هنوز تحریم های جدید نیز آغاز نشده است و شاهد این آشفتگی هستیم. تقریباً از همان روز اول اغلب اقتصاددانان سیاست ارز تک نرخی را در شرایط فعلی شکست خورده دانستند که این روزها شاهد آن هستیم. روز گذشته پیشنهادهایی در رابطه با به رسمیت شناختن بازار غیررسمی توسط بانک مرکزی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که در خور توجه بود. در این شرایط بیم آن می رود که باز هم دولت تن به سیاستهای انقباضی شکست خورده ای نظیر افزایش نرخ بهره زند که این روزها جسته و گریخته تحریک بازار غیررسمی بهره را شاهد هستیم که خود را در افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه نشان داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز امروز عنوان شد که دیپلمات های ایرانی در جریان نشست وین به اروپایی ها تا آخر مه (دهم خرداد) مهلت دادند تا نحوه اجرای شروط ایران برای نجات برجام را روشن کنند. جلوگیری از کاهش صادرات نفت ایران به دلیل برگشت تحریم های آمریکا و دسترسی به نظام بانکی جهانی از جمله شروط ایران برای باقی ماندن در توافق هسته ای است.

دربازار داخلی  فولادی ها از جمله فولاد با گزارش تولید و فروش ماهانه مناسبی همراه بودند. فولاد به رکورد تاریخی فروش 1949 میلیارد تومان در یک ماه رسید. عمده ترین دلیل فروش بالای شرکت مربوط به فروش 445 هزار تن ورق گرم است که ۲۶ درصد بالاتر از میانگین ماهانه سال گذشته می باشد.

منبع:هدف حافظ