یادداشت روزانه شنبه ۲۴آبان۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۲۶,۵۱۶واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۲۴۷,۵۹۱واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۰۴,۱۲۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۴٫۵۲۳واحد مثبت بود و به مقدار ۳۶۹,۵۲۷ واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «خودرو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۶هزارو ۹۵۰تومان و یورو ۳۱هزار و ۸۸۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۳۴هزار تومان معامله شد.

در اخبار داشتیم:

ریس جمهور از اعمال محدودیت‌های شدید از ابتدای آذر ماه در سراسر کشور خبر داد.

بعضی از رسانه‌ها از برکناری ریس سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند.

روابط عمومی بانک مرکزی از ارایه ایران چک صد هزار تومانی و ده هزار تومانی جدید خبر داد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبصادر» با ۴٫۶۲درصد رشد به ۲,۷۲۰ریال رسید. «وپاسار» با ۴٫۸۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۸,۸۷۰ریال پایان یافت. «وسینا» با ۴٫۵۱درصد رشد در قیمت ۸,۸۱۰ریال پایان یافت. «وبملت» امروز با ۴٫۶۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۴,۵۱۰ریال افزایشی بود. «وپارس» با ۴٫۷۸درصد افزایش در قیمت ۲,۸۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۴۷واحد افزایش به ۶,۹۷۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱٫۲۲۸واحد افزایش به مقدار ۸۰,۴۲۴ رسید. در این گروه سهم «پارس» امروز با ۵درصد مثبت در قیمت ۱۳۳,۴۵۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۴٫۹۳درصد رشد معامله شد و به قیمت ۱۶۲,۶۶۱ریال رسید. «پاکشو» با کمتر از یک درصد افزایش به قیمت ۹۰,۳۰۰ریال رسید. «شیراز» ۴٫۰۸درصد مثبت شد و با قیمت ۴۸,۴۸۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۴درصد مثبت شد و با قیمت ۷۹,۴۰۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۳۴,۴۶۸واحدی به مقدار ۸۲۶,۲۵۸واحد رسید. «ذوب» امروز ۴٫۶درصد رشد داشت و با قیمت ۴,۴۳۰ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۲,۳۱۰ریال ۴٫۶۸درصد مثبت بود. «فملی» ۴٫۹۸درصد مثبت بود و در قیمت ۲۰,۸۸۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۵درصد مثبت بود و در قیمت ۳۴,۶۹۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۸٫۰۸۴واحد افزایش داشت و به مقدار ۲۸۲,۲۷۸ رسید. امروز «خپارس» در قیمت ۶,۴۵۰ریال ۱٫۹درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۶,۲۸۰ریال ۴٫۱۵درصد مثبت شد. «خاهن» در قیمت ۳۳,۷۷۰ریال ۲٫۰۶درصد منفی شد. «خودرو» با ۴٫۹۲درصد مثبت در قیمت ۳,۴۱۰ریال به پایان رسید. «خساپا» نیز ۳٫۸درصد مثبت بود و به قیمت ۲,۱۹۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۹۵٫۴۲۵واحد افزایش به ۳,۸۶۰,۴۹۲واحد رسید. در این گروه شرکت «شبندر» با ۴٫۶۲۵درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۲۳,۵۴۰ریال رسید. همچنین سهم «شتران» با ۴٫۹۲درصد افزایش در قیمت ۱۰,۰۳۰ریال پایان یافت. شرکت «شبریز» با ۴٫۷۶درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۵,۵۵۰ریال افزایش یافت.