یادداشت روزانه سه شنبه 22 مهر99

مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس): 13 هزار و 155 میلیارد تومان

 خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):   150 میلیارد تومان  حقوقی به حقیقی (ورود پول) (میانگین 7 روزه:  67 میلیارد تومان ورود پول)

 

بازار نقدی بورس:

شاخص کل بورس: 1,579,639.51 (132.68 معادل 0/01 درصد افزایش)

شاخص کل هم‌وزن: 414,396.07 (2042.21- معادل 0/4- درصد کاهش)

ارزش معاملات: 10,897 میلیارد تومان

حجم معاملات: 11.4 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «شپنا»، «تاپیکو» و «اخابر»

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «کگل»، «حکشتی» و «کچاد»

 

بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 18,273.91 (5.14-)

ارزش معاملات: 4,678 میلیارد تومان

حجم معاملات: 2.2 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «میدکو»، «دی» و «دماوند»

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «ذوب»، «کگهر» و «مارون»

 

تعداد  صفهای  خرید:  ۷۳

تعداد صفهای فروش:  ۱۱۰

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۱۳۲

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۱۱۷

تعداد نمادهای منفی بورس: ۲۰۹

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۶۸