یادداشت روزانه دوشنبه ۲۱مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۱۵،۵۶۰واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۵۷۹،۵۶۵ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۱۸،۶۶۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲،۵۳۸ واحد منفی بود و به مقدار ۴۱۶،۴۴۷واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «تاپیکو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۳۰هزار و ۴۰۰تومان و یورو ۳۵هزار و ۹۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۴۶۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وبملت» با ۲٫۶۲درصد منفی در قیمت پایانی ۶،۳۱۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴٫۵۴درصد کاهش در قیمت ۴،۴۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۲٫۴۲درصد منفی در قیمت پایانی ۳،۴۹۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۱٫۷۱درصد کاهش در قیمت ۴،۶۰۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۲۶واحد کاهش به ۹,۴۵۰واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۰۵۳واحد کاهش به مقدار ۹۷،۰۷۹ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۲٫۸درصد افزایش در قیمت ۴۹،۸۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۳٫۸۳درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۲،۳۹۱ریال رسید. «شیران» با ۳٫۸۸درصد افزایش به قیمت ۳۵،۰۶۰ریال رسید. «شیراز» ۲٫۱۳درصد منفی شد و با قیمت ۶۱،۴۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۶۶درصد منفی شد و با قیمت ۸۹،۷۶۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۳۱،۴۳۶واحدی به مقدار ۱،۰۹۶،۹۵۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۳٫۸۳درصد کاهش داشت و با قیمت ۶،۲۸۳ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷,۶۰۰ریال ۳٫۴۶درصد منفی بود. «فملی» ۳٫۰۵درصد منفی بود و در قیمت ۲۸،۳۱۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۱٫۶۳درصد منفی بود و در قیمت ۳۹،۸۸۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۴،۸۷۴واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۴۰،۱۶۵ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۷۳۰ریال ۴٫۱۹درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸،۶۵۰ریال ۱٫۳۷درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۳،۰۴۰ریال ۳٫۰۵درصد مثبت شد. «خفنر» ۲٫۱۹درصد منفی در قیمت ۲۰،۰۹۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳،۸۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۱۵،۷۷۵واحد افزایش به ۵،۷۲۴،۷۷۲واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۴درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۶،۰۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۱۰٫۵۸درصد افزایش در قیمت ۱۸،۶۱۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در محدوده صفر درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۴۰،۰۸۰ریال کاهش یافت.