یادداشت روزانه شنبه ۱۹مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۱,۱۴۳واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۵۴۱,۸۴۲واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۱۱,۸۹۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۳،۳۱۹واحد مثبت بود و به مقدار ۴۱۰,۵۱۷ واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «خودرو»، «اخابر» و «رمپنا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۹هزار و ۹۵۰تومان و یورو ۳۵هزار و ۱۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۴۲۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبصادر» با ۴٫۱۸درصد افزایش به ۴,۴۹۰ریال رسید. «وپاسار» با ۳٫۰۸درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰,۷۲۰ریال پایان یافت. «وسینا» با ۳٫۵۲درصد افزایش در قیمت ۱۲,۹۳۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۲٫۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۴۲۰ریال افزایشی بود. «وپارس» با ۴٫۶۳درصد افزایش در قیمت ۴,۵۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۰۷واحد افزایش به ۹,۲۴۲واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۸۲۱واحد کاهش به مقدار ۹۵,۰۲۴ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز در محدوده صفر درصد منفی در قیمت ۴۷,۳۳۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱٫۷درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۲,۱۸۰ریال رسید. «شیران» با ۵درصد افزایش به قیمت ۳۲,۳۷۰ریال رسید. «شیراز» ۱٫۰۵درصد منفی شد و با قیمت ۶۰,۲۶۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۳٫۲۶درصد منفی شد و با قیمت ۹۴,۱۵۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۲۷,۴۷۰واحدی به مقدار ۱,۰۸۵,۷۳۴واحد رسید. «ذوب» امروز ۲٫۹۵درصد افزایش داشت و با قیمت ۶,۲۷۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷,۴۹۰ریال ۲٫۸۳درصد منفی بود. «فملی» ۲٫۴۴درصد منفی بود و در قیمت ۲۷,۹۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۳٫۴۶درصد منفی بود و در قیمت ۳۸,۷۳۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۱,۵۶۹واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۲۲,۵۱۱ رسید. امروز «خبهمن» در قیمت ۲۶,۲۰۰ریال ۳٫۵۲درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸,۴۹۰ریال ۳٫۲۸درصد مثبت شد. «خپارس» در قیمت ۹,۱۲۰ریال ۳٫۸۷درصد مثبت شد. «خودرو» با ۴٫۹۲درصد مثبت در قیمت ۳,۴۱۰ریال به پایان رسید. «خساپا» نیز ۴٫۸۳درصد مثبت بود و به قیمت ۲,۸۲۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۷۱,۳۸۷واحد افزایش به ۵,۱۷۴,۴۷۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبندر» با ۲٫۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۸,۶۸۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شرانل» با ۴٫۲۲درصد افزایش در قیمت ۳۰,۶۸۸ریال پایان یافت. شرکت «شبریز» با ۴٫۹۲درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۳۲,۸۷۰ریال افزایش یافت.