یادداشت روزانه چهارشنبه 26 شهریور 99 :

 

بازار نقدی بورس:

شاخص کل: 1,704,096.38 (39504.10)

ارزش معاملات: 17,798 میلیارد تومان

حجم معاملات: 17.3 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «فارس»، «فولاد» و «فملی»

 

بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 17,920.59 ( 469.93)

ارزش معاملات: 5,418 میلیارد تومان

حجم معاملات: 2.4 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «کگهر»، «بپاس» و « مارون»

 

ارزش معاملات خرد بورس (با حذف بلوک و اوراق): 14 هزار و 34 میلیارد تومان (14034 میلیارد تومان)

 

خالص تغییر مالکیت بورس تهران: 498 میلیارد تومان حقوقی به حقیقی

 

 در انتهای بازار    

 تعداد  صفهای  خرید:  ۹۱

تعداد صفهای فروش:  ۲۱۵

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۱۴۰

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۱۰۲

تعداد نمادهای منفی بورس: ۱۸۵

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۷۲