گزارش روزانه دوشنبه ۲۴شهریور۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۲۹,۲۲۹واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۶۰۷,۴۸۹واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۳۵،۹۷۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲۶۰واحد منفی بود و به مقدار ۴۲۲،۸۸۷واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فولاد» و «فملی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۶هزار و ۸۶۰تومان و یورو ۲۷هزار و ۷۸۸تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۹۷هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۳٫۷۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰،۵۱۰ریال پایان یافت. «وبملت» با ۳٫۶۳درصد افزایش در قیمت ۶،۰۰۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳٫۷۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۳۰۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴٫۷درصد افزایش در قیمت ۳,۷۹۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۹۳واحد افزایش به ۹,۱۱۶واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳،۲۴۰واحد افزایش به مقدار ۹۱،۳۵۰ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۴٫۶۸درصد افزایش در قیمت ۴۴،۴۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۲درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۵۳،۲۱۰ریال رسید. «شیران» با ۲٫۲۸درصد کاهش به قیمت ۳۳،۳۷۰ریال رسید. «شیراز» با  ۴٫۵۸درصد مثبت شد و با قیمت ۶۴،۸۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۸۲درصد مثبت شد و با قیمت ۸۶،۵۱۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۵،۱۰۵واحدی به مقدار ۱،۲۰۶،۷۳۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۳٫۵۴درصد افزایش داشت و با قیمت ۶،۴۶۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸،۶۷۰ریال ۴٫۵۴درصد مثبت بود. «فملی» ۴٫۱۷درصد مثبت بود و در قیمت ۳۳،۷۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴٫۲۳درصد مثبت بود و در قیمت ۴۹،۰۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۴,۳۱۴واحد کاهش داشت و به مقدار ۳۳۹،۸۶۶ رسید. امروز «خبهمن» در قیمت ۲۸،۴۳۰ریال ۴٫۹۸درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۹،۸۶۰ریال ۲٫۴۷درصد منفی شد. «خزامیا» در قیمت ۱۸،۲۰۰ریال ۴٫۹۶درصد منفی شد. «خفنر» ۰٫۱۴درصد منفی در قیمت ۲۱،۱۶۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۴،۰۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۷،۲۲۱واحد کاهش به ۶،۶۵۱،۰۷۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شسپا» با ۳٫۷درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۲۱،۰۴۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «ونفت» با ۴٫۵۴درصد افزایش در قیمت ۱۴،۰۵۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۶۵،۱۳۰ریال افزایش یافت.