یادداشت روزانه سه‌‌شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹،شاخص کل در روز جاری با کاهش ۳۷,۱۴۵ واحدی به ارتفاع ۱,۵۷۰,۰۴۹ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به مبلغ ۷۴,۲۵۱ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هموزن نیز ۴,۵۸۸ واحد منفی بود. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس به ترتیب نمادهای «فارس» و «فولاد» و بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس نماد «مارون» داشته است. همچنین در بازار فرابورس مبلغ ۳۴,۳۶۶ میلیارد ریال مربوط به انواع اوراق مرابحه عام دولت بوده است.
علی صحرایی خبر داد که نمادهای «خودرو» و «شستا» فردا بازگشایی نخواهند شد و بازگشایی نمادهای این شرکت ها شفافیت بیشتری را می طلبد. پیش از این اعلام شده بود که نماد این شرکت ها روز سه شنبه بازگشایی می شوند، اما اینک بالاترین مقام اجرایی بورس تهران خبر داده که نمادها آماده بازگشایی نیستند.
سخنگوی دولت اعلام کرد یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار بورس قرار می‌گیرد.
گروه محصولات شیمیایی:
«زاگرس» در قیمت ۱۳۸,۹۲۰ ریال ۱٫۳ درصد منفی شد. «آریا» در قیمت ۱۳۰,۷۵۸ ریال صف فروش داشت. «شگویا» در قیمت ۱۵,۱۹۸ ریال صف فروش ۱۱۸ میلیونی داشت. «نوری» صف فروش کم حجمی در قیمت ۱۵۵,۱۴۰ ریال داشت. «پارسان» در قیمت ۲۴,۹۳۰ ریال با صف فروش ۱۰ میلیونی به کار خود پایان داد. تعداد ۲۰ میلیون سهم نیز معامله شد.
گروه کانه‎های فلزی:
صف فروش «کگل» در قیمت ۱۹,۰۰۰ ریال چندین بار جمع شد و در پایان ۱٫۸ میلیون سهم در صف باقی ماند. صف فروش «کچاد» نیز یک بار جمع شد و در پایان سهم در قیمت ۱۶,۲۹۰ ریال صف فروش ۱٫۹ میلیونی داشت. «کگهر» و «کنور» نیز صف فروش داشتند. صف فروش «ومعادن» در قیمت ۱۴,۹۷۰ ریال به ۳۹ میلیون سهم رسید.
گروه بانکی:
همه نمادهای این گروه امروز منفی و صف فروش بودند. «وبصادر» در قیمت ۳,۳۴۰ ریال که ۱۷۶ میلیون سهم نیز معامله شد، در پایان با صف فروش ۴۴۰ میلیونی به کار خود پایان داد. «وتجارت» صف فروش ۸۰۲ میلیونی در قیمت ۳,۰۵۰ ریال داشت. «وپاسار» در قیمت ۹,۶۸۰ ریال صف فروش ۲۱ میلیونی داشت و تعداد ۲۸ میلیون سهم نیز معامله شد. صف فروش «ونوین» در قیمت ۴,۳۰۰ ریال به ۱۴۳ میلیون سهم رسید.
گروه فلزات اساسی:
همه نمادهای این گروه به جز «فنورد» منفی و صف فروش بودند. «فملی» در قیمت ۳۱,۷۰۰ ریال صف فروش ۲۳۵ میلیونی داشت. «فولاد» در قیمت ۱۷,۱۳۰ ریال با صف فروش ۲۹۰ مییلیونی به کار خود پایان داد. «کاوه» در قیمت ۱۸,۶۹۰ ریال صف فروش ۱۱ میلیونی داشت.
گروه خودرو:
در غیاب «خودرو»، «خساپا» با صف فروش ۱٫۲ میلیاردی در قیمت ۲,۸۱۰ ریال روبرو بود. صف فروش «خبهمن» در قیمت ۳۰,۴۵۰ ریال به ۱۴۸ میلیون سهم رسید. «ورنا» صف فروش ۵۸ میلیونی در قیمت ۱۲,۴۶۰ ریال داشت