یادداشت روزانه  شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۱۰,۰۹۷واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۶۴۲,۰۳۸واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۶۵,۳۲۶میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۴,۱۱۰واحد منفی بود و به مقدار ۴۴۵,۲۷۰واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۲هزار و ۴۵۰تومان و یورو ۲۶هزار و ۶۴۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان معامله شد.

امروز نماد تامین سرمایه دماوند با ۱۴۰۰درصد بازدهی مثبت باز شد.

مدیرعامل فرابورس ایران از انجام فرایند پذیرش شرکت ستاره خلیج فارس در بازار فرابورس خبر داد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱٫۴۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰,۵۹۰ریال پایان یافت. «وسینا» با ۵درصد کاهش در قیمت ۱۴,۸۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۴٫۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۲۵۰ریال افزایش بود. «وبصادر» با ۴٫۱۱درصد افزایش در قیمت ۳,۵۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۰۸واحد افزایش به ۹,۴۷۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲,۵۶۴واحد افزایش به مقدار ۸۶,۸۳۵ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳٫۲۸درصد افزایش در قیمت ۳۸,۰۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱٫۹۴درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۳۷,۲۷۱ریال رسید. «شیران» با ۳٫۶درصد افزایش به قیمت ۳۹,۴۴۰ریال رسید. «شیراز» با ۱٫۹۴درصد مثبت شد و با قیمت ۵۹,۸۶۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۳۴درصد مثبت شد و با قیمت ۷۹,۵۵۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۴,۰۸۲واحدی به مقدار ۱,۲۰۵,۳۲۷واحد رسید. «ذوب» امروز ۳٫۵۶درصد کاهش داشت و با قیمت ۶,۷۲۵ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸,۳۸۰ریال ۴٫۳۷درصد مثبت بود. «فملی» ۴٫۹۲درصد مثبت بود و در قیمت ۳۳,۵۱۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴٫۹۶درصد مثبت بود و در قیمت ۴۷,۳۹۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۴,۱۳۴واحد کاهش داشت و به مقدار ۳۷۶,۳۶۶ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳,۶۷۰ریال ۳٫۹۳درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۱۱,۸۹۰ریال ۳٫۸۸درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۳,۱۷۰ریال ۳٫۹۴درصد منفی شد. «خفنر» در محدوده صفر درصد منفی در قیمت ۲۱,۲۳۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۴,۰۲۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲۱,۷۵۳واحد کاهش به ۶,۷۲۵,۵۲۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شسپا» با ۴٫۶۷درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۴,۰۹۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شنفت» با ۴٫۹۱درصد کاهش در قیمت ۷۱,۱۴۰ریال پایان یافت. شرکت «ونفت» با ۴٫۶۶درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۱۶,۱۸۰ریال کاهش یافت.