یادداشت روزانه 28 تیر سال 99

شاخص کل با ۳۲,۵۵۲واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱,۸۰۹,۱۴۸واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۸۱,۶۴۸میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۶,۶۳۱واحد مثبت بود و به مقدار ۴۸۷,۸۲۶واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فارس» و «فملی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۳هزار و ۱۰۰تومان و یورو ۲۵هزار ۴۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۶۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱٫۴۱درصد منفی در قیمت پایانی ۱۳,۹۶۰ریال پایان یافت. «وبملت» با ۳٫۵۲درصد کاهش در قیمت ۲۶,۰۴۰ریال پایان یافت. «وتجارت» نیز امروز با ۴٫۸۷منفی در قیمت پایانی ۳,۹۱۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۴٫۹۵درصد کاهش در قیمت ۴,۲۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۶۳واحد کاهش به ۹,۷۵۱واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲,۳۰۹واحد کاهش به مقدار ۹۹,۸۶۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با کمتر از یک درصد افزایش در قیمت ۴۸,۸۳۰ریال پایان یافت. «زاگرس» نیز با کمتر از یک درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۷۶,۳۱۱ریال رسید. «شگویا» با ۵درصد کاهش به قیمت ۲۱,۳۳۴ریال رسید. «نوری» ۳٫۷۷درصد مثبت شد و با قیمت ۱۷۴,۹۹۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۲درصد مثبت شد و با قیمت ۸۴,۵۱۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۴۸,۰۸۷واحدی به مقدار ۱,۲۹۸,۳۳۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۱٫۷۵درصد افزایش داشت و با قیمت ۸,۳۸۰ریال پایان یافت. «فخوز» در قیمت ۳۷,۳۴۰ریال کمتر از یک درصد مثبت بود. «فملی» ۵درصد منفی بود و در قیمت ۳۵,۴۰۰ریال به پایان رسید. «فولاد» نیز ۵درصد کاهشی بود و در قیمت ۲۱,۸۷۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۲۰,۸۱۷واحد کاهش داشت و به مقدار ۵۰۵,۰۶۸ رسید. امروز «خمحرکه» در قیمت ۲۳,۴۹۰ریال ۵درصد منفی شد. «خبهمن» نیز در قیمت ۲۶,۳۱۰ریال ۵درصد منفی شد. «خرینگ» در قیمت ۴۵,۱۰۰ریال ۳٫۵درصد مثبت شد. «خساپا» با ۴٫۹۲درصد منفی در قیمت ۴,۰۶۰ریال به پایان رسید. «خودرو» ۵درصد منفی بود و به قیمت ۵,۷۵۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۳۱۸,۶۱۵واحد کاهش به ۷,۶۲۹,۸۸۶واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۱۵٫۳درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۵,۱۵۵ریال نزول کرد. همچنین سهم «شتران» با ۵درصد کاهش در قیمت ۳۸,۱۶۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» نیز ۵درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۵۰,۱۴۰ریال کاهش یافت.

نمای پایانی معاملات بورس اوراق بهادار تهران

 بازار نقدی بورس:

شاخص کل: 1,864,949.30 (55776.79 )
شاخص کل هم‌وزن: 501,190.97 (13364.02)
ارزش معاملات: 21,768 میلیارد تومان
حجم معاملات: 13.5 میلیارد سهم
سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «فارس»، «پترول» و «شستا»

 بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 19,322.22 (464.96)
ارزش معاملات: 7,780 میلیارد تومان
حجم معاملات: 3.5 میلیارد سهم
سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «کگهر»، «میدکو»، «ذوب»