در قسمت گزارشات روزانه مطالبی در مورد وضعیت شاخص کل ، خبرهای تاثیر گذار بر بازار سهام اعم از سیاسی ، قوانین جدید و تاثیر آنها بر صنایع مختلف ، حجم و ارزش معاملات بازار ، نرخ های جهانی ،نرخ ارز و طلا و تاثیر هر یک از این اخبار بر بازار سهام بررسی می گردد.

 

امروز بازار حس روحانی داشت ! نه  آن  روحانی ها خیر حس اینکه از عالم  غیب برای او  کمکی رسیده و او هم چهره اش نورانی تر و هاله ای از نور دور او را گرفته بود . البته  کمی ریز تر که می شویم 

امروز کم کم به روزهای پایانی اردیبهشت نزدیک می شویم ۲ماه  از بهار رفت و جز ابرهای بهاری و گریه های بازاری چیزی برای ما بورسی ها نداشت امروز در مقدمه و اصل بازار به نکات مختلفی اشاره  میکنیم

 

 امروز در حالی کار را  آغاز کردیم  که شب سختی را داشتیم  همه  بهت  زده از این که چرا  ترامپ اینقدر عصبانی بود چرا این  طور عمل کرد تا  بیخش رفت و بدترین حالت  را اجرا کرد ... ولی صبح ... زندگی جریان داشت