در قسمت گزارشات روزانه مطالبی در مورد وضعیت شاخص کل ، خبرهای تاثیر گذار بر بازار سهام اعم از سیاسی ، قوانین جدید و تاثیر آنها بر صنایع مختلف ، حجم و ارزش معاملات بازار ، نرخ های جهانی ،نرخ ارز و طلا و تاثیر هر یک از این اخبار بر بازار سهام بررسی می گردد.

یادداشت روزانه سه شنبه 22 مهر99

مجموع ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس): 13 هزار و 155 میلیارد تومان

 خالص تغییر مالکیت (بورس+فرابورس):   150 میلیارد تومان  حقوقی به حقیقی (ورود پول) (میانگین 7 روزه:  67 میلیارد تومان ورود پول)

 

بازار نقدی بورس:

شاخص کل بورس: 1,579,639.51 (132.68 معادل 0/01 درصد افزایش)

شاخص کل هم‌وزن: 414,396.07 (2042.21- معادل 0/4- درصد کاهش)

ارزش معاملات: 10,897 میلیارد تومان

حجم معاملات: 11.4 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «شپنا»، «تاپیکو» و «اخابر»

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «کگل»، «حکشتی» و «کچاد»

 

بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 18,273.91 (5.14-)

ارزش معاملات: 4,678 میلیارد تومان

حجم معاملات: 2.2 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «میدکو»، «دی» و «دماوند»

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «ذوب»، «کگهر» و «مارون»

 

تعداد  صفهای  خرید:  ۷۳

تعداد صفهای فروش:  ۱۱۰

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۱۳۲

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۱۱۷

تعداد نمادهای منفی بورس: ۲۰۹

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۶۸

یادداشت روزانه دوشنبه ۲۱مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۱۵،۵۶۰واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۵۷۹،۵۶۵ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۱۸،۶۶۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲،۵۳۸ واحد منفی بود و به مقدار ۴۱۶،۴۴۷واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «تاپیکو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۳۰هزار و ۴۰۰تومان و یورو ۳۵هزار و ۹۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۴۶۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وبملت» با ۲٫۶۲درصد منفی در قیمت پایانی ۶،۳۱۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴٫۵۴درصد کاهش در قیمت ۴،۴۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۲٫۴۲درصد منفی در قیمت پایانی ۳،۴۹۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۱٫۷۱درصد کاهش در قیمت ۴،۶۰۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۲۶واحد کاهش به ۹,۴۵۰واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۰۵۳واحد کاهش به مقدار ۹۷،۰۷۹ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۲٫۸درصد افزایش در قیمت ۴۹،۸۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۳٫۸۳درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۲،۳۹۱ریال رسید. «شیران» با ۳٫۸۸درصد افزایش به قیمت ۳۵،۰۶۰ریال رسید. «شیراز» ۲٫۱۳درصد منفی شد و با قیمت ۶۱،۴۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۶۶درصد منفی شد و با قیمت ۸۹،۷۶۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۳۱،۴۳۶واحدی به مقدار ۱،۰۹۶،۹۵۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۳٫۸۳درصد کاهش داشت و با قیمت ۶،۲۸۳ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷,۶۰۰ریال ۳٫۴۶درصد منفی بود. «فملی» ۳٫۰۵درصد منفی بود و در قیمت ۲۸،۳۱۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۱٫۶۳درصد منفی بود و در قیمت ۳۹،۸۸۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۴،۸۷۴واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۴۰،۱۶۵ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۷۳۰ریال ۴٫۱۹درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸،۶۵۰ریال ۱٫۳۷درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۳،۰۴۰ریال ۳٫۰۵درصد مثبت شد. «خفنر» ۲٫۱۹درصد منفی در قیمت ۲۰،۰۹۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳،۸۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۱۵،۷۷۵واحد افزایش به ۵،۷۲۴،۷۷۲واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۴درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۶،۰۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۱۰٫۵۸درصد افزایش در قیمت ۱۸،۶۱۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در محدوده صفر درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۴۰،۰۸۰ریال کاهش یافت.

 

یادداشت روزانه شنبه ۱۹مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۱,۱۴۳واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۵۴۱,۸۴۲واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۱۱,۸۹۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۳،۳۱۹واحد مثبت بود و به مقدار ۴۱۰,۵۱۷ واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «خودرو»، «اخابر» و «رمپنا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۹هزار و ۹۵۰تومان و یورو ۳۵هزار و ۱۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۴۲۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبصادر» با ۴٫۱۸درصد افزایش به ۴,۴۹۰ریال رسید. «وپاسار» با ۳٫۰۸درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰,۷۲۰ریال پایان یافت. «وسینا» با ۳٫۵۲درصد افزایش در قیمت ۱۲,۹۳۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۲٫۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۴۲۰ریال افزایشی بود. «وپارس» با ۴٫۶۳درصد افزایش در قیمت ۴,۵۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۰۷واحد افزایش به ۹,۲۴۲واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۸۲۱واحد کاهش به مقدار ۹۵,۰۲۴ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز در محدوده صفر درصد منفی در قیمت ۴۷,۳۳۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱٫۷درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۲,۱۸۰ریال رسید. «شیران» با ۵درصد افزایش به قیمت ۳۲,۳۷۰ریال رسید. «شیراز» ۱٫۰۵درصد منفی شد و با قیمت ۶۰,۲۶۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۳٫۲۶درصد منفی شد و با قیمت ۹۴,۱۵۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۲۷,۴۷۰واحدی به مقدار ۱,۰۸۵,۷۳۴واحد رسید. «ذوب» امروز ۲٫۹۵درصد افزایش داشت و با قیمت ۶,۲۷۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷,۴۹۰ریال ۲٫۸۳درصد منفی بود. «فملی» ۲٫۴۴درصد منفی بود و در قیمت ۲۷,۹۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۳٫۴۶درصد منفی بود و در قیمت ۳۸,۷۳۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۱,۵۶۹واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۲۲,۵۱۱ رسید. امروز «خبهمن» در قیمت ۲۶,۲۰۰ریال ۳٫۵۲درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸,۴۹۰ریال ۳٫۲۸درصد مثبت شد. «خپارس» در قیمت ۹,۱۲۰ریال ۳٫۸۷درصد مثبت شد. «خودرو» با ۴٫۹۲درصد مثبت در قیمت ۳,۴۱۰ریال به پایان رسید. «خساپا» نیز ۴٫۸۳درصد مثبت بود و به قیمت ۲,۸۲۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۷۱,۳۸۷واحد افزایش به ۵,۱۷۴,۴۷۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبندر» با ۲٫۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۸,۶۸۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شرانل» با ۴٫۲۲درصد افزایش در قیمت ۳۰,۶۸۸ریال پایان یافت. شرکت «شبریز» با ۴٫۹۲درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۳۲,۸۷۰ریال افزایش یافت.

یادداشت روزانه چهارشنبه ۱۶مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۲۶،۰۲۸واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۵۴۰،۷۰۶واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۵۰،۳۵۲میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵،۰۷۱واحد مثبت بود و به مقدار ۴۰۷،۱۹۷واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «رمپنا»، «فارس» و «وبملت» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۹هزار و ۵۰تومان و یورو ۳۴هزار و ۲۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱٫۶۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰،۴۰۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴٫۸۵درصد افزایش در قیمت ۴،۳۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳٫۷۴۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۳،۳۳۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۳٫۱۱درصد افزایش در قیمت ۴،۳۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۱۷واحد افزایش به ۹,۰۳۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۰۸۹واحد افزایش به مقدار ۹۵،۸۴۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰٫۱۳درصد افزایش در قیمت ۴۷،۵۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰٫۶۹درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۷۵،۱۵۰ریال رسید. «شیران» با ۴٫۷۹درصد افزایش به قیمت ۳۰،۸۳۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۶۰،۹۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰٫۴۵درصد مثبت شد و با قیمت ۹۷،۳۲۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۱۲،۰۱۰واحدی به مقدار ۱،۱۱۳،۲۵۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۴٫۹۹درصد افزایش داشت و با قیمت ۶،۰۹۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸،۰۰۰ریال ۰٫۷۸درصد مثبت بود. «فملی» ۱٫۳۴درصد مثبت بود و در قیمت ۲۸،۶۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۰٫۴۸درصد مثبت بود و در قیمت ۴۰،۱۲۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۰،۷۳۶واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۱۰،۹۱۰ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۲۵۰ریال ۴٫۸۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸،۲۲۰ریال ۴٫۷۱درصد مثبت شد. «خساپا» در قیمت ۲،۶۹۰ریال ۴٫۶۷درصد مثبت شد. «خفنر» ۰٫۱۴درصد منفی در قیمت ۲۰،۷۸۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳،۸۶۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۷،۴۶۶واحد افزایش به ۵،۱۰۳،۰۶۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۹۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۱،۳۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شبندر» با ۵درصد افزایش در قیمت ۳۷،۵۹۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۵۴،۵۴۰ریال کاهش یافت.

یادداشت روزانه چهارشنبه ۱۶مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۲۶،۰۲۸واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۵۴۰،۷۰۶واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۵۰،۳۵۲میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۵،۰۷۱واحد مثبت بود و به مقدار ۴۰۷،۱۹۷واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «رمپنا»، «فارس» و «وبملت» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۹هزار و ۵۰تومان و یورو ۳۴هزار و ۲۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱٫۶۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰،۴۰۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴٫۸۵درصد افزایش در قیمت ۴،۳۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳٫۷۴۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۳،۳۳۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۳٫۱۱درصد افزایش در قیمت ۴،۳۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۱۷واحد افزایش به ۹,۰۳۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱،۰۸۹واحد افزایش به مقدار ۹۵،۸۴۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰٫۱۳درصد افزایش در قیمت ۴۷،۵۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰٫۶۹درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۷۵،۱۵۰ریال رسید. «شیران» با ۴٫۷۹درصد افزایش به قیمت ۳۰،۸۳۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۶۰،۹۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰٫۴۵درصد مثبت شد و با قیمت ۹۷،۳۲۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۱۲،۰۱۰واحدی به مقدار ۱،۱۱۳،۲۵۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۴٫۹۹درصد افزایش داشت و با قیمت ۶،۰۹۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸،۰۰۰ریال ۰٫۷۸درصد مثبت بود. «فملی» ۱٫۳۴درصد مثبت بود و در قیمت ۲۸،۶۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۰٫۴۸درصد مثبت بود و در قیمت ۴۰،۱۲۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۰،۷۳۶واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۱۰،۹۱۰ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۲۵۰ریال ۴٫۸۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸،۲۲۰ریال ۴٫۷۱درصد مثبت شد. «خساپا» در قیمت ۲،۶۹۰ریال ۴٫۶۷درصد مثبت شد. «خفنر» ۰٫۱۴درصد منفی در قیمت ۲۰،۷۸۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳،۸۶۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۷،۴۶۶واحد افزایش به ۵،۱۰۳،۰۶۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۹۹درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۱،۳۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شبندر» با ۵درصد افزایش در قیمت ۳۷،۵۹۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۵۴،۵۴۰ریال کاهش یافت.

یادداشت روزانه سه‌‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با افزایش ۲۴,۵۲۵ واحدی به ارتفاع ۱,۵۱۴,۶۹۹ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به مبلغ ۸۲,۹۷۰ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هموزن نیز ۵,۳۵۴ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس به ترتیب نمادهای «فارس» و «وبملت» و بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس نماد «ذوب» داشته است. امروز در بازار بورس مبلغ ۸,۸۶۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات «دارا یکم» بوده است.

گروه پالایشی:
«شبندر» آخر وقت به محدوده مثبت کامل در قیمت ۳۷,۶۳۰ ریال رسید. «شبریز» نیز آخر بازار در قیمت ۳۰,۶۶۰ ریال صف خرید ۷ میلیونی تشکیل داد. «شراز» در قیمت ۱۰۷,۷۴۲ ریال صف خرید ۲۰۰ هزارتایی داشت. «شپنا»، «شاوان» و «شتران» تیز متوقف هستند.
گروه بانکی:
«وبصادر» اواخر بازار در قیمت ۴,۲۲۰ ریال به محدوده ۴٫۹ درصد مثبت رسید. «وبملت» در قیمت ۵,۶۰۰ ریال صف خرید ۹۱ میلیونی تشکیل داد. «وبصادر» در محدوده ۴٫۲ درصد مثبت به قیمت ۴,۲۲۰ ریال رسید. «وپاسار» اوایل بازار صف شد، ولی صف آن عرضه و مجددا به صف خرید رسید. در پایان صف خرید ۵ میلیونی در قیمت ۱۰,۲۵۰ ریال روی تابلو باقی ماند.
گروه فلزات اساسی:
بیشتر نمادهای این گروه امروز سبزپوش بودند. «فملی» در قیمت ۲۸,۷۷۰ ریال ۲ درصد مبت شد. «فولاد» در قیمت ۱۸,۲۴۰ ریال بیش از ۲ درصد مثبت شد. «ذوب» صف خرید ۱۹۶ میلیونی در قیمت ۵,۸۰۹ ریال داشت. «فخوز» در محدوده ۳٫۵ درصد مثبت به قیمت ۴۱,۲۰۰ ریال رسید. صف خرید «فاسمین» چند بار عرضه شد ولی سهم کار خود را در محدوده مثبت کامل به پایان برد. «میدکو» ۲٫۷ درصد مثبت شد و به قیمت ۲۱,۴۵۰ ریال رسید.
گروه خودرویی:
«خپارس» اوایل بازار در قیمت ۸,۴۳۰ ریال صف خرید ۱۰ میلیونی در قیمت ۸,۴۳۰ ریال تشکیل داد. «خساپا» صف خرید ۲٫۲ میلیونی در قیمت ۲,۵۷۰ ریال داشت. صف خرید «خودرو» در قیمت ۳,۱۰۰ ریال به ۴۵۵ میلیون سهم رسید. تعداد ۱۸۴ میلیون سهم نیز معامله شد. «خچرخش» صف فروش ۱۰ میلیونی در قیمت ۲۱,۳۱۰ ریال داشت. «خاهن» امروز باز شد و در قیمت ۳۰,۲۱۰ ریال ۸٫۸ درصد مثبت خورد.
گروه محصولات شیمیایی:
«شگویا» در قیمت ۱۷,۲۱۳ ریال صف خرید ۱۱٫۶ میلیونی داشت. «پترول» در قیمت ۱۷,۹۱۰ ریال اندکی منفی شد. «تاپیکو» در قیمت ۲۱,۶۵۰ ریال به محدوده ۳٫۷ درصد مثبت رسید. «فارس» آخر بازار در قیمت ۲۹,۴۹۰ ریال به محدوده مثبت کامل رسید. «نوری» بیش از ۳ درصد مثبت شد و به قیمت ۱۷۲,۸۰۰ ریال رسید.

یادداشت روزانه دوشنبه ۱۴مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۳۲،۸۲۶واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۴۹۰،۱۵۴واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۱۵،۶۸۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱،۹۳۶واحد منفی بود و به مقدار ۳۹۶،۷۶۸واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فملی» و «تاپیکو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۸هزار و ۴۰تومان و یورو ۳۲هزار و ۸۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۳۷هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰٫۵۱درصد منفی در قیمت پایانی ۹,۷۷۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳٫۹۷درصد افزایش در قیمت ۳,۹۳۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳٫۳۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۰۷۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴٫۲۶درصد کاهش در قیمت ۴،۰۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۵واحد کاهش به ۸،۳۶۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳،۹۸۴واحد کاهش به مقدار ۹۳،۰۴۶ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳٫۲۵درصد کاهش در قیمت ۴۷،۰۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۴٫۶۱درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۰،۱۶۲ریال رسید. «شیران» با ۱٫۷۸درصد افزایش به قیمت ۲۸،۰۳۰ریال رسید. «شیراز» با ۴٫۹۶درصد منفی شد و با قیمت ۶۱،۰۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۹۶درصد منفی شد و با قیمت ۹۵،۶۸۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۲۹،۸۴۹واحدی به مقدار ۱،۰۹۷،۳۷۱واحد رسید. «ذوب» امروز ۱٫۲۶درصد افزایش داشت و با قیمت ۵,۵۳۳ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷،۸۶۰ریال ۱٫۹۲درصد منفی بود. «فملی» ۳٫۷۹درصد مثبت بود و در قیمت ۲۸،۲۱۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴٫۴۴درصد منفی بود و در قیمت ۳۹،۸۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱،۴۱۴واحد افزایش داشت و به مقدار ۲۸۸،۷۳۵ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۹۶۰ریال ۳٫۱۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۷،۷۵۰ریال ۴٫۹۱درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۴۵۰ریال ۳٫۳۸درصد مثبت شد. «خفنر» ۰٫۲۶درصد منفی در قیمت ۲۰،۹۹۰ریال به پایان رسید. «ختوقار» نیز ۳٫۵۷منفی بود و به قیمت ۳،۷۸۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۴،۵۳۸واحد کاهش به ۴،۹۹۲،۵۶۹واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴٫۷۶درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۹،۲۰۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شبندر» با ۴٫۸۱درصد کاهش در قیمت ۳۵،۸۴۰ریال پایان یافت. شرکت «شپنا» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۵،۰۸۰ریال کاهش یافت.

 

یادداشت روزانه یکشنبه 13مهر۱۳۹۹:

 

بازار نقدی بورس:

شاخص کل بورس: 1,522,943.54 (23210.87- معادل 1/5- درصد کاهش)

شاخص کل هم‌وزن: 398,698.36 (1968.48- معادل 0/4- درصد کاهش)

ارزش معاملات: 13,698 میلیارد تومان

حجم معاملات: 14.07 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «فارس»، «فولاد» و «تاپیکو»

 

بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 17,833.64 (120.74-)

ارزش معاملات:  4,037 میلیارد تومان

حجم معاملات: 2.2 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «آریا»، «صبا» و «هرمز»

 

 

در انتهای بازار    

 تعداد  صفهای  خرید:  ۵۲

 تعداد صفهای فروش:  ۲۹۰

 تعداد نمادهای مثبت بورس: ۷۵

 تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۸۵

 تعداد نمادهای منفی بورس: ۲۵۸

 تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۹۶

یادداشت روزانه شنبه ۱۲مهر۱۳۹۹، در روز جاری شاخص کل با ۴۲,۷۲۰واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۵۴۶,۱۴۷واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۰۸,۳۴۰میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۳،۱۰۵واحد مثبت بود و به مقدار ۴۰۰,۶۷۹ واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۸هزار و ۴۵۰تومان و یورو ۳۳هزار و ۴۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۳۵هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبملت» با ۴٫۲۸درصد افزایش به ۵,۶۱۰ریال رسید. «وپاسار» با ۴٫۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۹,۷۷۰ریال پایان یافت. «وسینا» با ۴٫۸۵درصد افزایش در قیمت ۱۱,۲۴۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۴٫۴۱درصد مثبت در قیمت پایانی ۲,۸۴۰ریال افزایشی بود. «وپارس» با ۵درصد افزایش در قیمت ۳,۶۰۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۴۶واحد افزایش به ۸,۳۱۰واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲,۷۲۳واحد افزایش به مقدار ۱۰۰,۷۳۲ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز در محدوده صفر درصد مثبت در قیمت ۵۰,۹۰۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱٫۸درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۸۴,۹۲۱ریال رسید. «شیران» با ۴٫۱۸درصد افزایش به قیمت ۲۷,۴۳۰ریال رسید. «شیراز» ۲درصد مثبت شد و با قیمت ۶۷,۶۲۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴٫۷۴درصد مثبت شد و با قیمت ۱۰۵,۲۷۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۶,۴۳۰واحدی به مقدار ۱,۱۵۵,۲۴۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۴٫۵۲درصد افزایش داشت و با قیمت ۵,۲۴۴ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸,۷۱۰ریال ۴٫۴۱درصد مثبت بود. «فملی» ۴٫۵۲درصد مثبت بود و در قیمت ۳۰,۰۳۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴٫۶۸درصد مثبت بود و در قیمت ۴۳,۲۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۷,۸۳۰واحد افزایش داشت و به مقدار ۲۷۹,۱۱۸ رسید. امروز «خبهمن» در قیمت ۲۳,۴۵۰ریال ۴٫۸۷درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۸,۳۵۰ریال ۲درصد منفی شد. «ختور» در قیمت ۳۷,۴۱۰ریال ۲درصد منفی شد. «خودرو» با ۵درصد مثبت در قیمت ۲,۷۴۰ریال به پایان رسید. «خساپا» نیز ۴٫۶۳درصد مثبت بود و به قیمت ۲,۲۶۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۵۹،۴۵۷واحد افزایش به ۵,۰۴۸,۲۳۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبندر» با ۴٫۶۴درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۸,۳۱۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۴٫۵درصد افزایش در قیمت ۲۴,۳۶۰ریال پایان یافت. شرکت «شبریز» با ۴٫۳درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۳۱,۰۶۰ریال افزایش یافت.

 

یادداشت روزانه چهارشنبه  9 مهر 99

 

بازار نقدی بورس:

شاخص کل بورس: 1,503,413.03 ( 10472.97 معادل 0.7 درصد افزایش)

شاخص کل هم‌وزن: 397,575.24 ( 820- معادل 0.2- درصد کاهش)

ارزش معاملات: 9,732 میلیارد تومان

حجم معاملات: 11.1 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «شپنا»، «شبندر» و «اخابر»

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «فولاد»، «کگل» و «تاپیکو»

 

بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 17,675.85 (222)

ارزش معاملات: 3,583 میلیارد تومان

حجم معاملات: 2.07 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «صبا»، «دی» و «شاوان»

سه نماد با بیشترین اثر مثبت: «مارون»، «آریا» و «زاگرس»

 

در انتهای بازار      

 تعداد  صفهای  خرید:  ۷۴

تعداد صفهای فروش:  ۲۸۱

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۱۳۸

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۱۰۳

تعداد نمادهای منفی بورس: ۱۹۳

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۶۱

یادداشت روزانه سه شنبه 8 مهر 99 ، در روز جاری بازار به صورت زیر به اتمام رسید:

 

بازار نقدی بورس:

شاخص کل بورس: 1,492,912.58 (23017.89- معادل 1.5- درصد کاهش)

شاخص کل هم‌وزن: 398,400.53 (3862.53- معادل 0.9- درصد کاهش)

ارزش معاملات: 8,648 میلیارد تومان

حجم معاملات: 9.5 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «فملی»، «فارس» و «فولاد»

 

بازار نقدی فرابورس:

شاخص کل: 17,453.52 (108.39-)

ارزش معاملات: 4,792 میلیارد تومان

حجم معاملات: 2.3 میلیارد سهم

سه نماد با بیشترین اثر منفی: «بپاس»، «میدکو» و «صبا»

 

در انتهای بازار        

تعداد صفهای خرید: ۴۹

تعداد صفهای فروش: ۳۲۶

تعداد نمادهای مثبت بورس: ۷۷

تعداد نمادهای مثبت فرابورس: ۷۸

تعداد نمادهای منفی بورس: ۲۵۷

تعداد نمادهای منفی فرابورس: ۱۸۸