بورس اوراق بهادار محلی جهت سرمایه گذاری عموم مردم در هر یک از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد . مشتریان جهت خرید سهام شرکت مورد نظر خود با مراجعه به کارگزاری و اهراز هویت ، کد بورسی دریافت خواهند نمود که کارگزاری از طریق سامانه های معاملاتی اقدام به خرید سهام برای مشتریان خواهد نمود.