دریافت وام مسکن جهت خرید آپارتمان، مشتریان پس از مراجعه به دفتر مرکزی و شعب احراز هویت توسط پذیرش انجام شده و پس از خرید اوراق تسهیلات مسکن ، مشتریان با مراجعه به دفتر مرکزی و یایکی از شعب و گرفتن برگه سهم می توانند با مرجعه به بانک مسکن اقدام به دریافت وام مسکن نمایند.