دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس:

 صحبت‌های آقای رییسی همواره درباره حمایت از بازار بوده و هم اینکه ایشان تنها نامزد ریاست جمهوری بود که از بورس تهران بازدید داشت که این نشان از توجه رییس جمهور آینده به بازار سرمایه دارد.

بنابراین، بازار سرمایه در کنار گزارش‌های شرکت‌ها از میزان سوددهی‌ها، از جانب حمایت رییس جمهور آینده هم دلگرمی پیدا کرده‌است و مجموع این عوامل باعث ایجاد اطمینان در بازار سرمایه شده است. /ایلنا