سهام مجتمع گسترش صنایع روی ایرانیان در نماد «فگستر» امروز در فرابورس ایران انجام شد و هر سهم مذکور در ۶۱۷۹ ریال کشف قیمت شد.‏

۲ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۰۲ کد معاملاتی در این عرضه اولیه مشارکت کردند که به تعداد ۲ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۵ کد سهام «فگستر» تخصیص یافت.‌‏

در عرضه اولیه «فگستر» به هر کد معاملاتی حداکثر ۲۹ سهم اختصاص پیدا کرد.‏