مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی: مرحله دوم واریز سود سهام عدالت سال ۹۸ تا پایان ماه رمضان واریز می‌شود.