فهیمی، سخنگوی ستاد سهام عدالت:

 واگذاری سهام عدالت متوفیان به وراث نیازمند مراجعه وراث به مراجع قضایی برای گرفتن گواهی حصر وارثت است. بسیاری از مشمولین در این مرحله هستند.

 تا کنون حدود ۱۲۰هزار نفر مراجعه کرده‌اند و سهام متوفیان به وراث منتقل شده است.

 با توجه به شرایط کرونایی تلاش کردیم مراجعه حضوری را به غیر حضوری تبدیل کنیم./ منبع: باشگاه خبرنگاران جوان