با توجه به لغو عوارض 25 درصدی گندله و کنسانتره و سنگ آهن، صادرات این محصولات از محدودیت‌های قبلی خارج و آزاد شده است.

 این مهم با توجه به رای مثبت دیوان عدالت اداری اجرایی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای آن است. اجرایی شدن این مهم به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ شده است./ منبع: معدن ۲۴