تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص سقف اعتباری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نزد شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

 رفع محدودیت‌های مقرر در بند (۵) از یکهزار و دویست و هشتاد و پنجمین صورتجلسه مورخ ۹۸.۱۰.۰۳ شورا به مدت یک سال دیگر برای شبکه بانکی کشور به منظور تمدید تسهیلات قبلی و امکان اعطای تسهیلات و تضمین اوراق مالی جدید تمدید شود.

اعطای مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌ها (ایران خودرو و سایپا) هر کدام ۲۵ هزار میلیارد ریال با پرداخت حداقل ۸۰ درصد تسهیلات فوق الذکر بابت مطالبات به قطعه سازان.

وزارت صمت نسبت به ارائه برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های موصوف ظرف مدت سه ماه و نظارت بر واگذاری سهام و اموال مازاد دو شرکت یاد شده (واگذاری حداقل ۱۵ درصد سهام بانک پارسیان) ظرف یک سال اقدام نماید و گزارش مربوطه را به بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه اعلام کند.