کمیسیون تلفیق مجلس با ثبت‌نام 7 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت موافقت کرد.