رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
برنامه عرضه سهام شرکت‏های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه خواهد یافت.
دولت به دنبال تسریع در پیگیری اجرای توافقات با کشورهای منطقه است.
برای توسعه روابط اقتصادی در حوزه های مختلف از انرژی تا فناوری، باید برنامه ‏ریزی ویژه‏ای انجام دهیم.
بر لزوم پیگیری جدی برای دسترسی و استفاده از منابع ارزی مسدود شده کشورمان در خارج از کشور تاکید می‌کنم.