مدیرعامل شرکت بورس: ناظر تذکر می دهد ولی کد حقوقی ها مسدود نمی شود
بورس 24: پس از اتمام معاملات امروز بورس، شایعه ای در فضای مجازی پیچید که خبر از مسدود شدن کدهای معاملاتی برخی از فروشنده های حقوقی می داد. اما مدیرعامل شرکت بورس این شایعه را رد کرد.
شایعه از این قرار است که برخی کدهای معاملاتی حقوقی که در بازار امروز فروشنده بودند به مدت دو هفته مسدود خواهند شد و این اقدام به منظور بازگشت تعادل به بورس انجام می شود.
علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس ۲۴ در مورد شایعه مسدود شدن کدهای معاملاتی برخی حقوقی ها به مدت دو هفته گفت: امروز هم در بازار حقوقی ها فروش داشتند و هم خرید که اساسا بیشتر بازار فروخته اند.
وی گفت: اساسا امروز حقوقی ها بیشتر از خریدشان، فروشنده بوده اند. 600 میلیارد تومان مازاد فروش به خرید حقوقی ها را در بورس تهران داشته ایم.
صحرایی: وقتی حقوقی ها بیشتر از حد مجاز بفروشند، ناطر تذکر می دهد ولی کد حقوقی ها مسدود نمی شود./بورس 24