پذیره‌نویسی دارا دوم از فردا آغاز می‌شود و تا پایان روز چهارشنبه هفته آینده ادامه می‌یابد.
سقف سرمایه­‌گذاری هر شخص (هر کد ملی ایرانی) در مجموع دو صندوق قابل معامله اول و دوم دولتی به مبلغ پنج میلیون تومان تعیین شده است.