میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس در گفت‌وگو با بورس۲۴ تایید کرد:

«در کمیته پایش امروز تصویب شد، ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از 10 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرد. ابلاغیه شنبه ارسال می‌شود»