طلا از بورس جلو زد!

در اولین هفته مردادماه، طلا طلایه‌دار بازارهای داخلی شد. سه عامل در رشد قیمتی طلا تاثیر داشتند: اولی، رشد بهای دلار در بازار داخلی، دومی، افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی و سومی، جبران کاهش شدید دو هفته پیش و برگشت از کف قیمتی.