معافیت مالیاتی شرکت های تازه وارد به بورس فقط برای سال ۹۹ است

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گف

ت: سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌هایی که در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند و حداقل ۲۵ درصد از سهام شرکت خود را به صورت شناور عرضه کنند، متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد و این مشوق و فرصت فقط تا انتهای سال ۹۹ معتبر بوده و لازم است، واحدهای تولیدی از این فرصت بهره مند شوند.