ابوالقاسم شمسی جامخانه، معاون سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به واگذاری سهام دولت در قالب ETF گفت:

امور عرضه ETF پالایشی در حال انجام است. در این راستا تصمیم اولیه دولت عرضه باقیمانده سهام در چهار پالایشگاه تبریز، اصفهان، تهران و بندرعباس بود.

اما طبق مصوبه هیات واگذاری دو پالایشگاه‌ بلوکی عرضه می شود.

پالایشگاه تبریز که آگهی شد و پالایشگاه بندر عباس هم به زودی آگهی می‌شود بنابراین باقی مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های تهران و اصفهان در قالب ETF پالایشی عرضه خواهد شد.