محمد باقر قالیباف، رییس مجلس در دیدار ویدیو کنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری:

مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقداماتِ تقنینی و نظارتی تعریف می شود.

محورهای پنج گانه شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، نوسازی نظام مالیاتی کشور، بهبود معیشت اقشار کم درآمد، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال (با دو ابزار ۱-رفع موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز  ۲-تامین مالی تولیداز طریق بازار سرمایه همراه با نظارت برعملکرد بورس)، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی خواهد بود.

نابسامانی های بازار ارز، خودرو، سکه و مسکن، بیکاری فزاینده، و تورم افسارگسیخته در حوزه‌های اساسی مورد نیاز مردم مثل کالاهای اساسی و اجاره منزل نیز، جامعه را کلافه کرده است.

توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهمترین اولویت های مجلس یازدهم است. توجه به مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی ضروری است. اقتصاد مقاومتی، خط مشی محوری و برنامه اصلیِ مجلس یازدهم است./منبع: فارس