رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: ۳۰ درصد دیگر سهام عدالت در عید غدیر و ۳۰ درصد در ۲۲ بهمن آزاد خواهد شد