رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

«تمامی دستگاه های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت های خود در بورس هستند»

هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند. رشد شاخص‌های بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.

دولت برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، مشوق و امتیازات ویژه در نظر می گیرد.

مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه اقدامی اصولی جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد است.

صادرکنندگانی که از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر خودداری کرده اند، تحت پیگرد قرار می گیرند.