با توافق سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد:

صدور 7 فقره پروانه اکتشاف برای فولاد مبارکه اصفهان»

طی مراسمی با حضور دکتر ایرج موفق و حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه آغاز بکار نمادین اجرای پهنه‌های اکتشافی در راستای تامین مواد اولیه صورت گرفت.