دو شرکت خودرویی «خساپا» و «خودرو» که براساس اعلام ناظر بازار خارج از ساعت معاملات روزانه بورس معامله می‌شوند، در این لحظه از معاملاتشان با صف خرید سنگین میلیاردی همراه هستند.

بدین ترتیب «خودرو» صف خرید بیش از 1.5 میلیارد سهمی و «خساپا» صف خرید حدود 2 میلیارد سهمی را دارد.