اولین عرضه صندوق EFT دولتی «صندوق واسطه گري مالي يكم» پس از نشستن در پرتفوی سهامداران، طی 4 روز معاملاتی حدود 165 درصد سود داشت. این صندوق متشکل از سهام سه بانک ملت، صادرات و تجارت و دو شرکت بیمه‌ای اتکای امین و البرز است.

احتمالا با رشد قیمت چشم‌گیر واحدهای این صندوق EFT، عرضه دو صندوق بعدی با استقبال بیشتری همراه شود.